Meny Stäng

Sonja Entzenberg

Sonja är doktorand vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, där hon arbetar med sin avhandling om kvinnors släktnamn i Böda och Borgholm 1860-1920. Hon är även universitetsadjunkt och undervisar vid institutionen. De senaste två åren har Sonja dock arbetat vid Institutet för språk och folkminnen (Isof), bl.a. som språklig rådgivare till Skatteverket i frågor rörande personnamn.

Läs mer