Meny Stäng

Per Hallén

Per Hallén är fil dr i ekonomisk historia och anställd som universitetslektor vid avdelningen för ekonomisk historia vid institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan i Göteborg.

Han har bland annat bedrivit forskning kring Göteborgs historia med fokus på handel, sjöfart, kreditmarknaden , fisket samt stadens rekreationsområden. Det har under åren blivit 13 böcker, bokkapitel och artiklar som på något sätt berör Göteborg. 

Varje höst, och vissa år även under sommaren, ges kursen i Göteborgs ekonomiska och sociala historia.