Meny Stäng

Maria Lembring

Maria har en medicine doktorsexamen (2014) från Uppsala universitet.

Hennes specialisering är gammalt DNA och rättsgenetik, med fokus på släktmarkörerna på Y-kromosomen och på mitokondrien.

I Nederländerna och Brasilien fördjupade hon sig i den rättsgenetiska delen och i Kanada gjorde Maria en djupdykning i analyser av gammaltDNA. I många år utförde hon också mitokondrie-DNA-analyser åt polisen på Uppsala universitet och undervisade i rättsgenetik, både i Uppsala och i Kanada.

Forskningsprojekten Maria har deltagit i och deltar i grundar sig ofta på genetiskt material från äldre arkeologiska samlingar. De metoder som används för att ta fram olika sorters DNA-profiler kan senare eventuellt också tillämpas på DNA-analyser i polisutredningar. Hon har särskilt intresserat sig för svåranalyserade prover, där mängden DNA är mycket begränsad. 

Små mängder DNA vållar problem, både när det gäller rättsgenetiska prover och gamla DNA-prover. Det är lärdomarna från forskningen på dessa två sorters prover som Maria kommer att berätta om.