Meny Stäng

Malin Juvas

Malin Juvas är Arkivarie på Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg.

Att släktforska i Göteborgsförsamlingarna kan ibland vara utmanande. Det beror bland annat på att församlingsförändringarna varit många under stadens nu 400 år långa historia, där de olika församlingarna med sina egna särarter och sätt att sköta sin bokföring efterlämnat ett i viss mån skiftande källmaterial. Av stor betydelse är också att församlingarna fram till 1883 inte var territoriellt indelade, att flera församlingar istället för husförhörslängder förde personalförteckningar och att det under en lång tidsperiod inte upprättades några mantalslängder.
I presentationen ges en bakgrund med översiktlig församlingshistorik, exempel på några vanliga problem man kan råka på och tips på sökvägar för att komma vidare i forskningen.

https://riksarkivet.se/goteborg