Meny Stäng

LarsOlof Lööf

LarsOlof (f 1946) var i många år intendent vid Göteborgs Stadsmuseum
med speciell uppgift att leda och hantera dess arkiv. Det innebar
bland annat att förse många forskare och bokproducenter inom ämnet
Göteborgs historia med lämpliga illustrationer, hämtade ur museets
rika bildsamlingar.

Han håller i dagsläget på att slutföra sitt arbete i en kommande bok
om officerare m fl i SOIC, med titeln ”Sjöfarare och superkargörer:
personal och personer i och omkring Svenska ostindiska kompaniet
1730-1815″. Arbetet omfattar ca 1700 kortbiografier över personer i
kompaniet och blir en syntes av drygt 20 års arbete i ämnet. Fokus har
förutom de rent personhistoriska uppgifterna mycket legat på
presentation av museiföremål inom områden som porträtt, porslin och
olika dokument – av vilket mycket tidigare inte är publicerat.

LarsOlof är vice ordförande i Göteborgs Hembygdsförbund och GöteborgsRegionens Släktforskare.