Meny Stäng

Karl Vesterberg

Under början av 1700-talet skapades många av källmaterialen som varit viktiga för Göteborgs äldre historia. Men hur villkorar dessa källor förutsättningarna att gestalta den tidigmoderna staden i bild?

I detta föredrag presenterar Karl Vesterberg bokprojektet ”Göteborg 1713: en visuell mikrohistoria” som han genomfört i samarbete med Riksarkivet i Göteborg. Presentationen fokuserar på den metodologiska betydelsen av människor och deras namn för att göra historia i bild.

Karl Vesterberg är bildkonstnär och doktorand i historia vid Lunds universitet.