Meny Stäng

Karl-Magnus Johansson

Karl-Magnus Johansson är arkivarie vid Riksarkivet i Göteborg där han ansvarar för arbetet med att främja kunskap om arkiven.

Han är författare till en rad arkivvetenskapliga och populärhistoriska artiklar och har sedan början av 2020 arbetat med ett projekt som tillämpar ny AI-teknik i kombination med kunniga deltagare från allmänheten.

Landsarkivet i Göteborg