Meny Stäng

Erik Petzell

Erik Petzell är docent i nordiska språk och forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen (Isof) i Göteborg.
Hans forskning rör grammatisk variation i både äldre svenska och sentida dialekter. Han ägnar sig också åt digitalisering och digital förädling av Isofs äldre dialekt-samlingar.

Institutet för språk och folkminnen