Meny Stäng

Carl Henrik Carlsson

Carl Henrik Carlsson är fil dr i historia, för närvarande anställd som
forskare vid Uppsala universitet med inriktning på svensk-judisk
historia, tidigare även anställd vid Svenskt biografiskt lexikon och
Riksarkivet.
Som släktforskare medgrundade han och var under 10 år ordförande i
Judiska släktforskningsföreningen i Sverige. Han är återkommande
expert i TV-programmet ”Vem tror du att du är”.
Hans bok Judarnas historia i Sverige utkommer i oktober på Natur &
Kultur, och senare också en arkivguide Källor till judarnas historia i
Sverige, utgiven av Riksarkivet.

Läs mer om Carl Henrik på hans hemsida